Diagnostika zloženia tela InBody

Pre tvorbu stravovacieho plánu je vhodné vykonať diagnostiku zloženia tela bio-impedančným prístrojom InBody 230. Ide o  jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela, využívaného aj v medicíne.

Prístroj je špeciálne vyvinutý na analýzu telesných údajov pomocou najmodernejšej technológie. Značka InBody je celosvetovo uznávaná vo výskumnej oblasti medicínskych a športových činností a zaručí Vám overenú spoľahlivosť.  Budete prekvapený jeho jednoduchosťou a rýchlosťou merania. Samotná analýza trvá len niekoľko sekúnd a meraná osoba sa dozvie veľké množstvo presných informácií o svojom tele bez ohľadu na pohlavie, vek, ochorenie alebo etnický pôvod. Prístroj InBody Vám napríklad poskytne aj informáciu o Vašom viscerálnom (vnútornom) tuku, ktorý je jedným z rizikových faktorov pre vznik viacerých závažných ochorení 21.storočia (infarkt, cukrovka, vysoký krvný tlak či rôzne onkologické ochorenia). Vďaka tomuto prístroju získate jasný prehľad o tom, kde konkrétne ste zredukovali telesný tuk alebo nabrali svalovú hmotu.

ČO VŠETKO SA VĎAKA PRÍSTROJU DOZVIETE?

Prístrojom vytvoríme celkovú analýzu tela, ktorá nám napovie o Vašom zdraví a vyčísli, koľko kilogramov svalovej hmoty či tuku je pre Vás potrebné zredukovať. Odporučí tiež denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie, čo výrazne a efektívne napomôže stanoviť diétny program určený priamo pre Vás.

Dozviete sa o:

 • hmotnosti Vášho tela
 • množstve tuku v organizme
 • množstve kostrového svalstva
 • množstve svalovej hmoty
 • obvode Vášho pása, bokov, krku a iných partiách tela
 • vyváženosti postavy
 • celkovej hmotnosti zadržanej vody v organizme
 • WHR a BMI indexe
 • bazálnom metabolizme

 

PRE KOHO JE DIAGNOSTIKA URČENÁ?

Pre všetky osoby v akomkoľvek veku, ktoré majú záujem poznať aktuálne zloženie svojho tela z dôvodu ako :
– kontrolný výsledok pri svojom úsilí o zbavenie sa tuku a nadváhy
– kontrolný výsledok pri cielenom cvičení na získanie svalovej hmoty

– prevenciu proti zdravotným rizikám spojených s nadváhou a obezitou, príp. podvýživou
– uistenie sa o svojom správnom smerovaní pri zdravom životnom štýle

AKO MERANIE PREBIEHA

Diagnostika prístrojom je veľmi rýchla, jednoduchá a trvá približne 30 sekúnd až 1 minútu. Vykonáva sa s bosými chodidlami, t.j. bez ponožiek alebo pančuchových nohavíc, pre optimálny kontakt s prístrojom. Je vhodné odložiť všetky kovové ozdoby, šperky a hodinky z tela. Počas diagnostiky je nutné na prístroji zotrvať v kľude, bez zbytočných pohybov.

Na diagnostiku je potrebné sa vopred objednať cez e-mail unbrokengym@gmail.com

Čo urobiť pre získanie čo najpresnejších výsledkov merania pred vyšetrením?

 • nepiť veľké množstvo tekutín
 • nejesť veľké množstvo potravín
 • necvičiť
 • nesaunovať a nesprchovať sa

Komu sa diagnostika neodporúča?

Diagnostika prístrojom sa celkovo neodporúča pre:

 • ženy počas tehotenstva
 • osoby s vloženým kardiostimulátorom

Kvôli možnej nepresnosti nameraných výsledkov sa odporúča preložiť na inú dobu pre osoby:
– s akýmkoľvek kovom v tele po úrazoch a následných operáciach
– pre ženy počas menštruácie

Počas obdobia v našich stravovacích programoch budete u nás pravidelne monitorovaní a meraní prístrojom Inbody podľa vopred časovo dohodnutých intervaloch, ktoré si spoločne hneď na začiatku dohodneme.

Zásady merania

 • Diagnostiku nemôže podstúpiť osoba s kardiostimulátorom alebo osoba, ktorá má v tele iné elektronické zariadenia. Takisto tehotné ženy nemôžu podstúpiť diagnostiku tela na prístroji InBody.
 • Klient by mal byť nalačno alebo 2 – 3 hodiny pred meraním nejesť a nepiť. Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.
 • Pred meraním je treba použiť toaletu. Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný. To môže viesť k biologickej chybe.
 • Deň pred analýzou sa vyhnúť náročnejším športovým aktivitám. Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.
 • Pred meraním zostaňte v pokoji stáť asi 5 minút. V prípade, že sa test robí hneď po ležaní alebo po dlhšom sedení, môžu nastať mierne zmeny v jeho výsledkoch. Je to z toho dôvodu, že telesná voda má tendenciu sa sťahovať do dolných končatín, keď osoba sedí, alebo v prípade, že sa postaví.
 • Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní. Potenie spôsobuje dočasné zmeny v zložení tela meranej osoby.
 • Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.
 • Test sa nemôže robiť počas menštruačného cyklu. U žien dochádza v jeho priebehu k zvyšovaniu telesnej vody.Test sa má robiť pri normálnej teplote, lebo ľudské telo je pri nej stabilné. Opakované merania je odporúčané plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.
 • Meranie prebieha naboso, nie je nutné vyzliekať oblečenie, keďže na prístroji InBody sa dá nastaviť váha, ktorá sa odčíta.

Základná diagnostika

Vstupne meranie