Skip links

Občianske združenie O.Z. Unbroken

Aj touto formou by sme vás chceli osloviť s prosbou, v prípade, že nemáte komu venovať vaše 2%, tak by sme boli veľmi radi keby ste ich venovali práve nám 🙏

Tieto prostriedky každoročne využívame na:
✔️nákup nových pomôcok,
✔️zvelaďovanie priestorov,
✔️vzdelávanie trénerov.

Čiže predovšetkým na skvalitnenie našich služieb pre vás, aby sme neustále boli vašou voľbou číslo 1️⃣ na ceste za vašimi tréningovými cieľmi 🙂

A nezabudnite, každé € sa počíta.

Ďakujeme ❤️

POTREBNÉ TLAČIVÁ: 

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

VYHLASENIE22023

Názov: Unbroken

Forma: Občianske združenie

IČO 42285178

Sídlo: Továrenská 103/51, 020 01 Púchov

Bankový účet: SK87 7500 0000 0040 3007 1836 (ČSOB)

 

AKO POUKÁZAŤ 2%?

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
  5. Do Vyhlásenia  doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 21.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech OZ Unbroken. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.


FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ Unbroken, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

OZ Unbroken
Továrenská 103/51
020 01 Púchov

IČO: 42285178

Právna forma organizácie je občianske združenie.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech OZ Unbroken.


PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu v roku 2023 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ Unbroken, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba OZ Unbroken), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba OZ Unbroken), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa – OZ Unbroken. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

OZ Unbroken
Továrenská 103/51
020 01 Púchov
IČO: 42285178
Právna forma organizácie je občianske združenie.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk

Občianske združenie O.Z. Unbroken

Podporte nás svojimi 2% z dane. Potrebné tlačivo pre rok 2020.

Tlačivo pre 2 %
X
X